Directeur gericht werken

In de meeste zorginstellingen staat in het beleid dat er cliëntgericht gewerkt wordt. Als je gaat rondvragen, weet 90% van de medewerkers eigenlijk niet wat dat inhoudt.

De belangrijkste aanwijzing is de richting die medewerkers op kijken als zij een besluit moeten nemen. Voelen zij zich gesteund door hun leidinggevende of leidt het ze af om met aandacht bij hun cliënt te zijn?

Leidinggevende Gericht:

 • Medewerkers vragen toestemming, of vragen elkaar: Mag dat wel?
 • Medewerkers vragen hun collega of die toestemming heeft als ze die iets zien doen wat nieuw of anders is
 • Bij conflicten onderling, wordt de leidinggevende er bij gehaald om een knoop door te hakken
 • Successen gaan over overwinningen in je werk, op jezelf of op je collega.
 • Ondersteunende diensten reageren op medewerkers die eigenaarschap nemen met: Weet je teamleider hiervan??
 • Leidinggevenden stuurt op hoe het werk uitgevoerd wordt en roept mensen op ter verantwoording als het niet gebeurt volgens afspraak/ protocol etc.

Cliëntgericht:

 • Cliënt wordt betrokken en verantwoordelijk gehouden bij besluiten die hen aangaan
 • Eerst wordt gekeken wat de cliënt zelf wil en nodig heeft om zich te ontwikkelen, dan naar de mogelijkheden van het team
 • Cliënt denkt zelf mee over hoe hij begeleid wil worden
 • Plannen die met de client worden gemaakt, worden door iedereen uitgevoerd. Op uitvoering wordt gerapporteerd zodat helder kan worden of cliënt zichzelf heeft overschat of onderschat
 • Successen gaan over ontwikkeling van cliënten
 • Team organiseert het werk rondom de doelen van hun cliënten en spreken elkaar aan wanneer acties niet in het belang zijn van hun cliënt

Voor veel medewerkers is het een uitdaging om cliëntgericht te blijven werken als zij door hun leidinggevende ter verantwoording worden geroepen. Als dit één keer gebeurt, is dat in de regel goed voor minstens 6 maanden geen initiatief meer nemen. Veel leidinggevenden denken dat zij minder invloed hebben op hun medewekers en zien geen kwaad in de manier waarop zij mensen op hun ‘fouten’ wijzen. Toen ik teamleider was van een team dat volgens de beleidsstukken zelforganiserend was, vroegen mensen ook bij nieuwe plannen: Mag dat wel?? Zij waren zo opgevoed door voorgaande leidinggevenden en het kostte mij zeker een half jaar om ze het vertrouwen te geven dat ik er van uitging dat zij wisten wat het beste was voor hun cliënten en dat zij ons moesten vertellen wat er nodig was, ipv andersom. De leidinggevende die graag wil dat mensen niet steeds over hun schouder moeten kijken of wat ze doen wel wordt goedgekeurd, gaat naast haar medewerker staan om samen te zoeken naar de beste interventie voor de cliënt. Dat scheelt verdraaide nekken en geeft rust omdat iemand zich gesteund voelt en zich weer kan richten op zijn werk ipv op zijn leidinggevende.

Meer weten? Luister naar de Hartige Woorden Podcast waarin ik je wekelijks nieuwe inzichten laat horen over mijn reis in de wereld van cliëntgerichte zorg, krachtgericht begeleiden én leidinggeven.